В сянката на Борисов

Карикатури на Христо Комарницки

 

11-29-2011f


Карикатурите на Христо Комарницки в книгата са от в. „Сега“ и личния му сайт в интернет.
12-08-2015w

01212010f

01-16-2016f